Klinika za urgentnu internu medicinu

Klinika za prijem i zbrinjavanje urgentnih internističkih stanja obuhvata: Prijemno-trijažnu službu, Odeljenje internističke intenzivne nege, Službu urgentne kardiologije, Odeljenje urgentne neurologije i Odeljenje urgentne gastroenterologije i hepatologije.

1. Direktor Klinike Prof. dr Igor Mrdović
2. Zamenik direktora Klinike
3. Glavna sestra

1. PRIJEMNO- TRIJAŽNA SLUŽBA KLINIKE ZA URGENTNU INTERNU MEDICINU
1. Načelnik službe Dr Milan Zlatar
2. Glavni tehničar službe Danijela Spasenović


1.1 Prijemno kardiološko odeljenje
1. Načelnik odeljenja Dr Milan Zlatar (i načelnik Prijemno-trijažne službe Klinike)
2. Glavna sestra Vms Pavlović Svetlana

1.2 Opšta internistička ambulanta Tel: 366-24-15
1. Glavni tehničar ambulante

1.3 Internistička opservacija i reanimacija Tel: 366-24-14
1. Glavna sestra Vss Danijela Spasenović

1.4 Prijemna- dijagnostička ambulanta sa opservacijm (neurologija) Tel: 366-24-12
1. Šef
2. Glavna sestra Vms Milunka Kostadinović

1.5 Gastroenterološka ambulanta sa Kabinetom za Endoskopiju Tel: 366-24-10
1. Načelnik Prof. dr Dragan Tomić
2. Glavni tehničar Danijel Sladović

2. ODELjENjE INTERNISTIČKE INTENZIVNE NEGE

1. Načelnik Prim. dr Zoran Rajić
2. Glavna sestra Vms Dragana Matijašević


2.1 Intenzivna nega za urgentnu endokrinologiju sa Kabinetom za urengentna stanja u endokrinologiji Tel: 366-23-29
1. Šef Prim. dr Dragana Popović
2. Glavna sestra Vms Zlatković Vesna

2.2 Intenzivna nega hematologije
1. Šef Funkciju obavlja načelnik IIN Prim. dr Zoran Rajić
2. Glavna sestra Funkciju obavlja glavna sestra IIN Vms Dragana Matijašević

2.3 Intenzivna nega alergologije i imunologije
1. Šef Ass. mr sci med. Zoran Dimčić
2. Glavna sestra Funkciju vrši glavna sestra IIN Vms Dragana Matijašević

3. ODELjENjE URGENTNE GASTROENTEROLOGIJE I HEPATOLOGIJE

1. Načelnik Prof. Dr Dragan Tomić
2. Glavna sestra Vms Milica Dejanović

4. SLUŽBA URGENTNE KARDIOLOGIJE

1. Načelnik Doc. dr Milika Ašanin Tel: 361-55-52
2. Glavna sestra Ljiljana Kljajić
3. Klinički farmakolog


4.1 Koronarna jedinica „A“ Tel: 366-23-35
1. Načelnik Prof. dr Igor Mrdović
2. Glavna sestra

4.2 Koronarna jedinica „B“ Tel: 366-23-34
1. Načelnik Prof. dr Branislav Stefanović
2. Glavna sestra Olgica Vesić

4.4 Postkoronarna jedinica I Tel: 366-23-73
1. Načelnik
2. Glavna sestra Ljiljana Kljajić vrši funkciju

4.5 Postkoronarna jedinica II Tel: 366-23-78
1. Načelnik Prof. dr Predrag Mitrović
2. Glavna sestra Miroslava Milošević

4.6 Kabinet za neinvazivnu dijagnostiku Tel: 366-23-30
1. Načelnik Prim. Dr Jasna Kostić
2. Medicinska sestra- tehničar Snežana Krstić

4.7 Kabinet za tromboembolizam i hemostazu
1. Šef
2. Medicinska sestra- tehničar Jelena Andrejić

4.8 Kabinet za akutnu srčanu insuficijenciju
1. Šef Dr Ana Karadžić
2. Gl. sestra Vms Aleksandra Dimitrijević

4.9 Kabinet za bol u grudima
1. Šef Ass dr Ratko Lasica
2. Glavna sestra Vms Mira Luković

5. ODELjENjE URGENTNE NEUROLOGIJE- VII odeljenje

1. Načelnik Prof. dr Dejana Jovanović
2. Glavna sestra Vss Nataša Milojković


5.1 Jedinica neurološke intenzivne nege Tel: 366-23-57
1. Šef Mr sci. med. Ivana Berisavac
2. Glavna sestra Vms Angelina Škodrić

5.2 Jedinica za moždani udar
1. Šef
2. Glavna sestra Vms Biljana Matijević

5.3 Jedinica poluintenzivne nege Tel: 366-23-83
1. Šef
2. Glavna sestra Zorica Spasojević Grbić

5.4  Dijagnostički kabineti

  • EEG
  • CDS
  • TCD
  • EMNG