Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Poliklinika

Višegradska 26, 11000 Beograd, Republika Srbija
Тel: 011/3663240, 011/3615618, Fax:011/3612414
Е – mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Obaveštenje o radu Poliklinike UKCS tokom rekonstrukcije zgrade Poliklinike
(Tabela sa rasporedom novih lokacija i brojevima telefona službi Poliklinike)

Poliklinika Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

S poštovanjem,
Uprava Poliklinike

PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U POLIKLINICI UKCS

Pregledi u Poliklinici se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Termine za preglede kreira svaka Klinika u skladu sa rasporedom rada lekara u ambulantama i raspoloživim kadrom.

Prve preglede zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA iz Doma zdravlja ili iz ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja ili je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u UKCS, prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom koja je definisana za svaku specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA iz UKCS nakon završenog pregleda,, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa koji iznosi 6 meseci, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

ORGANIZACIONA STRUKTURA POLIKLINIKE:

UPRAVA POLIKLINIKE

Rukovodilac Poliklinike
Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
tel: 3615618, 3662817

fax: 3612414

Zamenik rukovodioca
tel: 3615618

Sekretar rukovodioca

tel: 3615618, 3663240
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike

Vss Senka Stojanović
tel: 3662814 fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
Jasmina Vukojević

tel: 3663240, 3615618

I ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE UKCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom                              
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović, tel: 3662172
Glavna sestra: Vms. Svetlana Popović: tel: 3662172

Odeljenje za trijažu i registrovanje pacijenata
Načelnik: 
Glavna sestra: Vms Jasmina Kovandžić
tel: 3662833 fax: 3612414,

Odeljenje za naučno istraživački rad, obrazovno nastavnu delatnost i ljudske resurse
Načelnik: Prof. dr Miloš Žarković

Odsek za kliničku farmakologiju

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE UKCS

Klinika za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Tomić-Spirić
Odgovorna sestra: Danijela Živković

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu hirurgiju
Načelnik: Prim. dr sci. med. Ilijas Činara
Glavna sestra: Vms Kostić Snežana

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra : 

I Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik : Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković
Glavna sestra: Vms Mira Ivanović

II Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Prof. dr Dragan Popović
Glavni tehničar: Vmt Slobodan Perak

III Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju I hepatologiju
Načelnik: Dr Tanja Cvejić-Pašić
Glavna sestra: Vms Zlata Stefanović

Ambulanta Klinike za grudnu hirurgiju tel:

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju
Načelnik: Dr Branislav Lazić
Glavna sestra: Vms Marijana Matić

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma I ambulanta multidisciplinarnog Centra za gojaznost
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
Glavna sestra: Vms Vesna Stojanović

Dijagnostičko - poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Stojanov
Glavna sestra: Milica Marinković

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Doc. dr ilija Bilbija
Glavna sestra: Vms Snežana Matić

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Ass. dr Aleksandra Radojičić
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik: Dr Ivan Milić
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović

Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prim. dr  Nataša Jovanović
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković

Dnevna bolnica Klinike za nefrologiju
Načelnik: Dr Svetlana Jovićić-Pavlović
Glavna sestra: Vms Ivana Krstić

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović
Glavna sestra: Vms Snežana Rajković

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Doc. dr Spasoje Popević
Glavna sestra: Vms Elmira Kojčin

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju                                             
Načelnik: Prof.dr Aleksandar Vuksanović
Glavna sestra: Vms Svetlana Marsenić

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra:
Glavna sestra: Vms Slađana Božović
Šef ambulante:

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić
Glavna sestra: Vms Danijela Radivojević

Odeljenje reanimatologije i ambulantne anesteziologije u Centru za polikliničku delatnost-Poliklinika
Načelnik: Dr sci. med. Vera Vučićević
Glavna sestra: Vms Nevena Radetić

Ambulanta za bol :
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol UKCS.

Služba za polikliničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković                                  
Glavni laborant: Vlt Sandra Mutavdžić-Radović

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof. dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof.dr Goran Milašinović     
Glavna sestra: Vms Jelena Borović

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof.dr Dragan Mašulović

Glavni tehničar: Vmt Dragiša Karabašević

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane.

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju - Poliklinika
Šef odseka: Prim. mr sci. med. Snežana Jovanović, Direktor Službe za mikrobiologiju KCS, šef Odseka Poliklinika
Glavni tehničar odseka: Vlt Vesna Marić

Odsek za fakturisanje, kontrolu i statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Djurić

Odeljenje za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković

Odeljenje za FTO I ZOP Službe za pravne poslove
Šef Odseka: Vukašinović Petar, tel: 3662547
Šef Odseka: Gligorov Slobodan, tel. 3662547

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge slične poslove                             
Šef odseka: Dragan Đurđević: 3663000

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Danica Čolić

III  CENTRI  UKCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković 
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković

Centar za nuklearnu medicinu
Direktor: Prof. dr Vera Artiko, tel: 3615641; 3663353
Glavna sestra: Vms Tatjana Krkalović tel: 3663028

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal UKCS