Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Klinika za ORL i MFH

  

 

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju,
Univeryitetski klinički centar Srbije, Beograd 11 000, Pasterova br 2                     
Tel. (Faks) + 381 11 26 43 694, Mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Sajt: www.kcs.ac.rs

 

Zakazivanje pregleda

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda u Klinici za ORL i MFH UKCS.

Prve preglede za pacijente u Klinici za ORL i MFH UKCS, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekundarnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju je vodeća zdravstvena i naučno-istraživačka ustanova u Republici Srbiji i okolnim zemljama. Od osnivanja predstavlja nastavnu bazu Medicinskog fakulteta u Beogradu za redovnu i poslediplomsku nastavu iz otorinolaringologije, maksilofacijalne hirurgije, audiologije, fonijatrije, defektologije, onkologije, opšte medicine, pedijatrije, urgentne medicine, anesteziologije,specijalističkih strukovnih studija za medicinske sestre i mnogih drugih medicinskih oblasti.

Klinika je nastavna baza za studente Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu.

Zahvaljujući trudu i entuzijazmu lekara ove Klinike nastale su otorinolaringološke klinike i nastavne baze u Novom Sadu, Nišu, Prištini i Kragujevcu, kao i brojna otorinolaringološka odeljenja u Srbiji i okolnim zemljama.

Klinika je osnovana 1924. godine kao prva klinička otorinolaringološka ustanova u Srbiji pod nazivom Klinika za grlo, uvo i nos Medicinskog fakulteta u Beogradu, prvi upravnik bio je Prof dr Ljubiša Vulović (sve do 1946.) , koji je ujedno bio i prvi nastavnik otorinolaringologije. Na današnjoj adresi, Klinika je od 1983. godine.

Od 1946. godine, rukovodioci Klinike bili su: Prof dr Milan Fotić (do 1953.), Prof dr Srećko Podvinec (do 1969.), Prof dr Dragoslav Savić (do 1979.), Prof dr Časlav Đoković (do 1983.), Prof dr Borivoje Krejović (do 2000.), Prof dr Gojko Stojičić (do 2001.), Prof dr Vojko Đukić (od 2001-2013.) I Prof. dr Nenad Arsović (od 2013.).

Film o 95 godina Klinike za ORL i MFH i 65 godina katedre za ORL
https://youtu.be/qFuhGvxyVPc

Na Klinici za ORL i MF hirugiju koja je pod tim nazivom od 1977 g. zaposlen je 31 lekar, 22 lekara specijalista otorinolaringologa, 4 lekara specijalista MF hirurgije, jedan lekar specijalista interne medicine, 3 lekara na specijalizaciji iz otorinolaringologije I jedan iz maksilofacijalne hirurgije. Medicinskih sestara-tehničara ukupno je 92, sa srednjom stručnom spremom 67, sa višom stručnom spremom 21, sa visokom stručnom spremom 4. Na Klinici je zaposleno 11 zdravstvenih saradnika i 17 nemedicinskih radnika. Šestoro lekara imaju supspecijalizaiju – tri fonijatra, dva audiolog i jedan kardiolog.

Na klinici za ORL i MF hirurgiju radi 9 profesora, 4 docenata i 4 asistenta. Magistra nauka je 2 i doktora nauka 17. U redovnoj i poslediplomskoj nastavi učestvuje 17 lekara.

Prva od klinika UKCS, Klinika za ORL i MFH od 2007. godine implementirala je INFOMEDIS - kompletan informacioni sistem za obradu podataka pacijenata, a od 2018. koristi informacioni sistem Heliant.

ORGANIZACIONA STRUKTURA:

UPRAVA

DIREKTOR
Prof. dr Nenad Arsović
tel. (+381 11) 2643-694, 3662-208
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ZAMENIK DIREKTORA
Prof. dr Milovan Dimitrijević
tel. (+381 11) 2643-694

POMOĆNIK DIREKTORA

Prof. dr Vladimir Đorđević
tel. (+381 11) 2643-694; 3662-578

GLAVNA SESTRA - koordinator za zdravstvenu negu
VMS Tanja Erdeljanović, spec. str. sestra
tel. (+381 11) 3662-210
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NAČELNIK ODELJENJA ZA ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU, ZDRAVSTVENO SARADNIČKE I NEMEDICINSKE POSLOVE
Dipl. ing. Marija Božović
tel. (+381 11) 3662-209

POLIKLINIČKO - DIJAGNOSTIČKA SLUŽBA
(Radno vreme – svakim radnim danom od 07 do 15 časova)

NAČELNIK – Prof. dr Predrag Stanković tel. +381 11 36 62 572
GLAVNA SESTRA VMS Snežana Petrović

1. ODELjENjE ZA SPECIJALISTIČKE PREGLEDE I PRIJEM

NAČELNIK ODELJENJA - Prof. dr Zoran Dudvarski
GLAVNA SESTRA - VMS Snežana Vekić tel. +381 11 3662-226

 • Ambulanta za odrasle  +381 11 36 62 223
 • Ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju +381 11 36 62 589
 • Ambulanta za decu +381 11 36 62 224

Onkološki konzilijum radi već više od 50 godina, u radu učestvuju svi lekari Klinike kao i lekari Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije koji se bave radio i hemioterapijom.

 • Ambulanta za konsultacije i prijem tel. +381 11 36 62 226
 • Ambulanta za konzilijarne preglede  tel +381 11 36 62 588

Sve ambulante poseduju savremeniju dijagnostičku opremu, a u okviru službe funkcioniše i operaciona sala predviđena za manje operativne zahvate. Godišnje se obavi preko 100.000 specijalističkih pregleda i 10.000 dijagnostičkih usluga od kojih znatan deo predstavljaju visokospecijalizovane intervencije.  2.

2.ODSEK ZA URGENTNA STANjA
(Radno vreme od 00 do 24 časa) tel. (+381 11) 26 43 666, 36 62 205

Tokom 24 časa cele kalendarske godine obrađuju se svi ambulantno - poliklinički bolesnici, kao i sva urgentna stanja iz ORL i MFH oblasti kao što su: povrede, gušenja, strana tela disajnih puteva i jednjaka, krvarenja, komplikacije drugih oboljenja sa reperkusijom na ORL i MFH području. Dežurne ekipe takođe obavljaju po pozivu sve konsultativne preglede i hirurške intervencije u drugim Klinikama i Centrima Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

3. ODSEK ZA RINOALERGOLOGIJU  

ŠEF ODSEKA
- Prof. dr Vladimir Nešić

GLAVNA SESTRA - VMS Snežana Petrović  tel. +381 11 3662-230

Odsek za Rinoalergologiju bavi se dijagnostikom i terapijom rinoloških i imunoalergoloških oboljenja i stanja ORL regije, i sa njom povezanih i susednih i udaljenih organa. Posebna pažnja je posvećena morfološkoj i funkcionalnoj dijagnostici i lečenju fiksnih stenoza nervnog kavuma, inflamacionih stanja sluznice nosa i paranazalnih sinusa, alergoloških stanja gornjih disajnih i donjih disajnih puteva, selekciji rinoloških bolesnika za medikamentno lečenje, funkcionalnu i kasičnu rinohirurgiju i procenu efekata antiinflamacionog, antialegijskog i hiruškog lečenja.

4. ODSEK ZA FONIJATRIJU

ŠEF ODSEKA - Prof dr Predrag Stanković  tel. +381 11 36 62 572
GLAVNA SESTRA - VMS Nataša Kenić - str.ses.spec. tel. +381 11 36 62 227

Odsek za fonijatriju se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem svih poremećaja govornog, pevanog i profesionalnog glasa kao i svim poremećajima artikulacije. U okviru veoma dobro organizovane interdisciplinarne saradnje dijagnostikuju se i leče svi poremećaji komunikacije.

4. ODSEK ZA AUDIOLOGIJU I VESTIBULOLOGIJU

ŠEF ODSEKA – Prof dr Borivoj Babić tel. +381 11 36 62 229
GLAVNA SESTRA - VMS Radenka Živković tel +381 11 36 62 229

Odsek za audiologiju i vestibulologiju se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja čula sluha i ravnoteže. U odseku se obavljaju sledeća ispitivanja : audiometrija ( tonalna liminarna, supraliminarna i govorna), impedansmetrija (timpanometrija i akustički refleks), otoakustičke emisije, auditivni evocirani potencijali, ispitivanje funkcije čula za ravnotežu i funkcije facijalnog živca.

5. ODSEK ZA AUDIOLOŠKU REHABILITACIJU DECE

Ulica Svetog Save 16-18
Telefon 011 243 39 33
Radno vreme 7,30 – 14,30

U Odseku za Audiološku rehabilitaciju dece rade:

 • specijalista otorinolaringologije
  Dr  Biljana Krstić
 • glavna medicinska sestra
  Vms Milana Bosić
 • medicinska sestra
  Aleksandra Čurović
 • diplomirani defektolozi, surdoaudiolozi
  Dijana Radović, Mirjana Babić, Renata Marković, Tatjana Petrović, Danijela Bojić, Maja Mirić
 • psiholog
  Nataša Stepanović

Odsek za audiološku rehabilitaciju dece se već više od 50 godina bavi ranom dijagnostikom i rehabilitacijom dece sa najtežim oštećenjima sluha i unapređem kvaliteta njihovog života.  Rehabilituju se deca iz naše zemlje i regiona uz primenu najsavremenije tehnologije kao što su  digitalni slušni aparati, kohlearni implanti i FM sistemi. Najveći preokret u rehabilitaciji osoba sa veoma teškim oštećenjem sluha donelo je uvođenje kohlearne implantacije. Ovu metodu u lečenju i rehabilitaciji dece u Klinici za ORL i MFH uveo je Profesor dr Nenad Arsović 2003. godine. U našoj  ustanovi uspešno je obavljeno  više od  150 kohlearnih implantacija, a pored dece koja su operisana u našoj Klinici na rehabilitaciji  se nalaze i  deca implantirana u drugim centrima.

U Odseku za audiološku rehabilitaciju dece Klinike za ORL i MFH se vrši  rana dijagnostika  i rehabilitacija dece oštećenog sluha sa slušnim aparatima i/ili kohlearnim implantima. Koriste se savremene dijagnostičke i rehabilitacione metode kod pacijenata  starosti od 0 do 26 godina

Dijagnostičke procedure, koje se obavljaju u odseku su:

 • otorinolaringološki pregled
 • akumetrijski testovi (zvučne viljuške)
 • standardna i visokofrekventna timpanometrija, ispitivanje funkcije Eustahijeve tube
 • akustički refleksi (ipsi i kontralateralni, prag refleksa, test zamora refleksa)
 • tonalna liminarna audiometrija
 • govorna audiometrija u slobodnom polju
 • skrining sluha kod novorođenčadi – otoakustičke emisije (TEOAE, DPOAE), AABR
 • auditivni evocirani potencijali moždanog stabla (BERA)
 • proba i štelovanje slušnih aparata
 • fiting kohlearnog implanta

Trajanje otorinolaringološkog pregleda sa audiološkom obradom kreće se  od 30 minuta do 3 sata, u zavisnosti od  primenjenih dijagnostičkih  procedura  i  saradljivosti deteta.

Defektološka dijagnostika obuhvata  procenu funkcije sluha, komunikacije, govorno-jezičkih sposobnosti, motorike i grafomotornih sposobnosti deteta. Rehabilitacija slušanja i govora obuhvata vežbe za razvoj slušanja i govora.

Rehabilitacioni tretman u zavisnosti od uzrasta deteta  traje od 30 minuta do 1 sata i sprovodi  se svakodnevno.

Psihološki pregled  se sastoji u proceni intelektualnih sposobnosti, socijalne i afektivne zrelosti deteta, a u cilju diferencijalne dijagnostike dece kod koje je došlo do kašnjenja u razvoju govora. Tokom rehabilitacionog tretmana psiholog nastavlja da prati razvoj deteta, pruža podršku i savete roditeljima za odnos i rad sa svojim detetom.

Za pregled je potrebno doneti propisno overen uput i zdravstvenu legitimaciju, a zakazivanje se vrši putem Integrisanog zdravstvenog informacionog Sistema .

Pacijent se za prvi specijalistički pregled  upućuje  kod specijaliste otorinolaringologa (dr Biljana Krstić), a za audiološku rehabilitaciju kod diplomiranog defektologa (Danica Mirić, Dijana Radović, Mirjana Babić, Tatjana Petrović, Renata Marković, Danijela Anđić i Maja Mirić).

 

 

5. TIM ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

SLUŽBA ZA STACIONARNO LEČENjE

Klinika raspolaže sa 115 bolesničkih kreveta. Godišnje se hospitalno leči oko 3500 bolesnika sa najsloženijim stanjima i oboljenjima glave i vrata. Na visokom stručnom i profesionalnom nivou je mikrohirurgija uva u zbrinjavanju zapaljenja, povreda, kongenitalnih malformacija i tumora. Uspešno je razvijena metoda kohlearnog implanta u lečenju gluvoće dece i odraslih. Uvedena je metoda funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa. Operacije iz domena rekonstruktivno- plastične i funkcionalne hirurgije nosnosinusne regije, kao i hirurško lečenje oboljenja maksilofacijalne regije u samom su vrhu po kvalitetu i obimu rada. Hirurška terapija malignih tumora ORL i MFH regije, a posebno karcinoma larinksa i usne duplje dominira u hirurškom radu obzirom da je više od polovine odraslih bolesnika hospitalizovano zbog malignih bolesti. Lečenje malignih tumora ORL i MFH regije sprovodi se po savremenim protokolima u okviru konzilijuma, primenom najsavremenijih funkcionalnih i rekonstruktivnih metoda.


ODELjENjE ZA ENDOSKOPIJU SA DNEVNOM BOLNICOM

NAČELNIK – Prof dr Nenad Aesović  tel. (+381 11) 26 43 694, 36 62 208

GLAVNA SESTRA - VMS Svetlana Pavlović tel. (+381 11) 36 62 212

U odeljenju se obavlja laringomikroskopska dijagnostika i mikrohiruška endoskopska terapija benignih stanja i dijagnostika malignih tumora laringsa.Takodje se obavlja traheobronhoskopija i ezofagoskopija, uklanjanje stranih tela jednjaka i donjih disajnih puteva.

ODELjENjE 1 - DEČIJE SA INTENZIVNOM NEGOM

NAČELNIK - Doc. dr Ljiljana Čvorović tel. +381 11 3662-213
GLAVNA SESTRA - VMS Sanja Vukobratović tel. +381 11 3662-213

U okviru dečijeg odeljenja se sprovodi dijagnostika i lečenje urođenih anomalija, povreda, stranih tela, zapaljenja, tumora iz oblasto ORL i MFH. Habilitacija i rehabilitacija sluha i govora kod osoba koje su nagluve, kao i kod osoba kojima je ugrađen kohlearni implant predstavljaju značajni deo rada ovog odeljenja. Najčešće operacije su tonzilektomija i adenoidektomija, implantacija aeracionih cevčica u uvo, hirurško lečenje hroničnog zapaljenja srednjeg uva, rigidna ezofagoskopija i traheobronhoskopija zbog ekstrakcije stranog tela, endoskopska hirurgija sinusa, hiruško lečenje kongenitalnih anomalija, kohlearna implantacija.
.
ODELjENjE 2 - INTENZIVNA NEGA

NAČELNIK – Prof. dr Jovica Milovanović tel. +381 11 3662-217
GLAVNA SESTRA - VMS Tanja Kostić tel. +381 11 3662 214

U odeljenju intenzivne nege se leče bolesnici kojima je neophodan stalan lekarski nadzor, kontinuirano praćenje vitalnih parametara i veštačka ventilacija.

ODELjENjE 3 - OPERACIONI BLOK

NAČELNIK – Prof. dr Aleksandar Trivić tel. +381 11 3662-141
GLAVNI INSTRUMENTAR - VMS Jasmina Stevanović +381 11 3662-141

Operacioni blok poseduje četiri savremeno opremljene operacione sale sa dva operaciona mikroskopa, savremenim stubom za endoskopske operacije.

ODELjENjE ANESTEZIOLOGIJE

NAČELNIK - Mr. sci. med Jovanka Nikolić, tel. +381 11 3662-137
GLAVNA SESTRA - VMS Gordana Milošević

Odeljenje pripada Centru za anesteziologiju UKCS i čine ga 6 specijalista aneseziologije i reanimacije, 3 više medicinske sestre i 11 medicinskih sestara-tehničara

ODELjENjE 4 - RINOLOGIJA

NAČELNIK - Doc. dr Bojan Pavlović tel. +381 11 3662-593
GLAVNA SESTRA - VMS Snežana Blagojević tel. +381 11 3662-218

Odeljenje se bavi urođenim anomalijama nosa i septuma, povredama i krvarenjima iz nosa, kao i zapaljenjima nosa i paranazalnih sinusa i njihovih komplikacija, tumorima nosa i zapaljenjima i tumorima ždrela i urođenim anomalijama, povredama i zapaljenjima laringsa.

ODELjENjE 5 – OTOLOGIJA

NAČELNIK - Prof. dr Snežana Ješić tel. +381 11 3662-593
GLAVNA SESTRA - VMS Snežana Blagojević tel. +381 11 3662-218

Odeljenje se bavi urođenim anomalijama, povredama i zapaljenjima spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uva, poremećajem funkcije nervusa facialisa i poremećajem centra za ravnotežu i vrtoglavicama kao i tumorima spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uva.

ODELjENjE 6 - MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

NAČELNIK – Prof. dr Milovan Dimitrijević +381 11 3067-135

GLAVNA SESTRA - VMS Cmiljana Dimić - spec. str. sestra tel. +381 11 3662-142

Odeljenje se bavi urođenjim anomalijama i razvojnim deformitetima lica i skeleta lica, povredama mekih tkiva lica, usne duplje, kostiju lica i vilica, zapaljenjima mekih tkiva lica, usne duplje, pljuvačnih žlezda i dentogenim infekcijama (apcesi i flegmone). Odeljenje se bavi i hirurškim lečenjem tumora kože lica, usne duplje, pljuvačnih žlezda, tumora kostiju lica i vilica, plastičnim i rekonstruktivnim zahvatima mekih tkiva lica i kostiju lica, oboljenjima viličnog zgloba, neuralgijom nervusa trigeminusa i estetskom hirurgijom lica.

ODELjENjE 7- ONKOLOGIJA - LARINGOLOGIJA - POLUINTENZIVNA NEGA

NAČELNIK - Prof. dr Vladimir Đorđević  tel. +381 11 3662-278

GLAVNA SESTRA – VMS Lidija Milić tel. +381 11 3662-221

Odeljenje se bavi dijagnostikom i terapijom benignih i malignih tumora laringsa. Palijativnom negom i zbrinjavanjem onkoloskih bolesnika ORL regije.

Klinika u svom sastavu raspolaže moderno opremljenom biohemijskom laboratorijom, laboratorijom za histopatološku analizu, apotekom, bibliotekom i dve sale za sastanke i predavanja.