Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Klinika za pulmologiju

Adresa: Koste Todorovića 26, 11129 Beograd
Telefon: 011/ 3617777
Faks: 011/ 3615561
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Klinika za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije obezbeđuje stacinarno lečenje i ambulantne preglede pulmoloških bolesnika u zgradi Klinike za pulmologiju i u okviru Poliklinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Otvorena je za hitan prijem plućnih bolesnika 24 sata. Klinika raspolaže sa 175 bolesničkih postelja. U jedinici intezivne nege omogućeno je lečenje primenom invazivne mehaničke ventialcije na 15 raspoloživih respiratora.

Klinika za pulmologiju je referentna zdravstvena ustanova za tuberkulozu i podrazumeva obavljanje poslova primene, praćenja i unapređenja jedinstvene doktrine i metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji u oblasti zaštite zdravlja od tuberkuloze. (Odluka Ministra zdravlja Republike Srbije br. 500-01-1520/2015-02 od 18. decembra 2015. god.)

Klinika za pulmologiju je zdravstvena ustanova na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite koja obavlja poslove centra za određenu vrstu retkih bolesti-za cističnu fibrozu (Rešenje Ministra zdravlaj Republike Srbije br 500-01-465/2020-02 od 12.juna 2020.godine).

Zdravstveni kadar čine 41 lekar specijalista, 19 doktora medicine i 162 medicinske sestare i tehničara. U nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu učestvuje 14 lekara Klinike.

MENADŽMENT KLINIKE

Direktor
Klinički asist. dr sci. med. Mihailo Stjepanović 011/361-5556, 011/366-3034

Zamenik direktora
Doc.dr Spasoje Popević 011/361-5556, 011/366-3034

Pomoćnik direktora
Klinički asist. dr sci. med. Sanja Dimić Janjić 011/361-5556, 011/366-3034

Načelnik odeljenja za zdravstvenu administarciju i nemedicinske poslove

Dipl. pravnik Mirjana Radonjić 011/366-3472

Tehnički sekretar
Dragana Stupar  011/361-5556, 011/366-3034

Glavna sestra
Sanja Jelić 011/366-3286

POLIKLINIČKA SLUŽBA KLINIKE
Načelnik
Doc. dr Spasoje Popević 011/366-3659, 011/366-3467
Glavna sestra
Elmira Kojčin 011/366-3175

Odeljenje za prijem, zbrinjavanje urgentnih stanja i specijalističke ambulante 066/844-6599
Načelnik
Klinički asist. dr Jelena Janković 011/366-3490
Glavna sestra
Gordana Stjepanović

Odeljenje za funkcionalnu dijagnostiku pluća 011/366-3467
Načelnik
Klinički asist. dr Ivana Buha
Glavna sestra
Mira Neđić

Odeljenje za bronhologiju i invazivnu pulmološku dijagnostiku sa Dnevnom bolnicom za interventnu pulmologiju 011/366-3659
Načelnik
Dr Milan Grujić
Glavna sestra
Željka Narančić

Odeljenje za kardiološki monitoring plućnih bolesnika
Načelnik
Dr Verica Đukanović 011/366-3476
Glavna sestra
Zorica Jovanović 011/366-3493

Dnevna bolnica za maligne tumore pluća i pleure 011/366-3478
Načelnik
Prim. dr sci. med. Natalija Samardžić
Glavna sestra
Tijana Arsić

STACIONARNA ZDRAVSTVENA DELATNOST KLINIKE

Prvo odeljenje - odeljenje za bronhijalnu astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i hroničnu respiracijsku insuficijenciju sa Dnevnom bolnicom za hronične bolesti respiratornog sistema
Načelnik
Prof. dr Branislava Milenković 011/3615798
Glavna sestra
Đurđica Maravić Tomić 011/366-3059

Drugo odeljenje - odeljenje za plućnu tuberkulozu i maligne tumore pluća, pleure i medijastinuma
Načelnik
Prof. dr Tatjana Adžić Vukičević 011/366-3307
Glavna sestra
Biljana Jokić  011/366-3237

Treće odeljenje - odeljenje za nespecifične respiratorne infekcije, hronične opstruktivne bolesti pluća i plućne embolije
Načelnik
Prof. dr Ljudmila Nagorni Obradović 011/366-3497
Glavna sestra
Nadežda Aleksić 011/366-3491

Čertvrto odeljenje - odeljenje opšte pulmologije
Načelnik
Klinički asist. dr sci. med. Sanja Dimić Janjić 011/366-3659
Glavna sestra
Gordana Tambić 011/366-3467

Peto odeljenje - odeljenje za oboljenja plućnog intersticijuma, sarkoidoze i druge granulomatoze sa Dnevnom bolnicom za bolesti plućnog intersticijuma
Načelnik
Klinički asist. dr sci. med. Mihailo Stjepanović, 011/361-5558
Glavna sestra
Sunčica Veličković 011/
366-3452

Šesto odeljenje - odeljenje torakalne onkologije i intersticijskih plućnih bolesti
Načelnik
Doc. dr Dragana Marić 011/366-3539
Glavna sestra
Tatjana Marković 011/366-3537

Sedmo odeljenje - odeljenje opšte pulmologije, plućne tuberkuloze i nespecifičnih infekcija pluća i pleure
Načelnik
Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović 011/366-3115
Glavna sestra
Ana Lončar 011/366-3538

Osmo odeljenje - odeljenjeza pripremu i lečenje pacijenata po protokolu za molekularnu i imunoterapiju
Načelnik
Doc. dr Milica Kontić Jovanović 011/366-3921
Glavna sestra
Valentina Doderović 011/366-3460

Odeljenje za intenzivnu negu pulmoloških bolesnika sa Kabinetom za mehaničku ventolaciju i drugu respiratornu potporu
Načelnik
Dr Živka Uskoković Stefanović 011/366-3657
Glavna sestra
Marina Milovanović 011/366-3658

Kabinet za mehaničku ventilaciju i drugu respiratornu potporu

POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE KLINIKE

Kabinet za naučno-istraživački rad i edukaciju
Šef Viša medicinska sestra - edukator Sanja Jelić

Kabinet za prevenciju i odvikavanje od pušenja
Šef Dipl. defektolog Ljubena Paunović 011/366-3287

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku pri Odeljenju za kardiološki monitoring plućnih bolesnika

Šef Dr Dajana Trifunović

Kabinet za dijagnostiku poremećaja disanja u spavanju pri Prvom odeljenju

Šef Prof. dr Branislava Milenković

INFORMACIJE O ZAKAZIVANjU PREGLEDA I BOLNIČKOG LEČENjA U KLINICI ZA PULMOLOGIJU UKCS

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda u Klinici za pulmologiju UKCS.

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem na ime lekara IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

 • Rentgenski snimak grudnog koša u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Laboratorijski analize: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starije od dve nedelje.

Kontrolne preglede elektronskim putem zakazuje lekar SPECIJALISTA u Klinici za pulmologiju koji je pregledao pacijenta, odmah nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa koji je pacijent dobio za prvi pregled. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

Prve preglede za davanje mišljenja za primenu KONCENTRATORA KISEONIKA u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za interkliničke konsultativne preglede LEKAR SPECIJALISTA (pulmolog, pneumoftiziolog, internista) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekundarnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

 • sa parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) ≤ 7.3 kPa (≤ 55 mmHg) ili SaO2 ≤ 88%
 • sa parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mmHg) i 8,0 kPa (60 mmHg) ili SaO2 od 89% uz znake plućne hipretenzije , periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca, policitemiju (hematokrit > 0,55)

Po pravilniku:

 • osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
 • neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

Ukoliko se ne ispune gore navedeni uslovi neće se uzeti u razmatranje.

AMBULANTA ZA PRIJEM U BOLNICU

Prve preglede (prijem u bolnicu) za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za prijem u bolnicu LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Pneumoftiziologija, Interna medicina, Onkologija, Grudna hirurgija, Infektologija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekundarnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

 • Rentgenski snimak grudnog koša u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Laboratorijski analize: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starje od dve nedelje.

AMBULANTA ZA SUPORTIVNU TERAPIJU - TERAPIJU BOLA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za suportivnu terapiju - terapiju bola onkoloških bolesnika IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekundarnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra isključivo sa dijagnozama iz MKB10 (C37, C459, C457, C452, C451, C450, C45, C349, C348, C343, C342, C341, C340, C34).

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

 • Laboratorijske analize (KKS, biohemijske analize) i radiografija grudnog koša, učinjene u nadležnom DZ/RMC pred predvidjeni pregled, uz dostavljenu kompletnu neophodnu medicinsku dokumentaciju o toku prethodnog lečenja.

AMBULANTA ODELJENJA ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU PLUĆA

PULMOLOŠKI APARATI – DIJAGNOSTIKA (zakazivanje preko ambulante Odeljenja za funkcionalnu dijagnostiku pluća.

(Spirometrija, Bronhodilatacioni test, Difuzijski kapacitet za CO, Test snage respiratornih mišića, Telesna pletizmografija, Bronhoprovokacioni test, Impulsna oscilometrija, Gasne analize, Saturacija, Merenje izdahnutog azot-oksida).

Pored gore pomenutih dijagnostičkih procedure moguće je obaviti i kožne probe na standardne inhalacione alergene i 6-o minutni test hodanja.

Prve preglede u ambulanti Odeljenja za funkcionalnu dijagnostiku pluća u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u Srbiji, zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Interna medicina, Onkologija, Pneumoftiziologija, Grudna hirurgija, Reumatologija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekundarnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra i Instituta za reumatologiju.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 48h

BRONHOLOŠKA AMBULANTA

Preko ove ambulante se vrši trijaža radi obavljanja sledećih procedura: dijagnostičke i terapijske bronhoskopske procedure, dijagnostički i terapijske procedure na plućnoj maramici.

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem u Bronhološku ambulantu LEKAR SPECIJALISTA (Pulmologija, Pneumoftiziologija, Interna medicina, Onkologija, Otorinolaringologija, Grudna hirurgija) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekundarnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

Potrebna dokumentacija za pregled:

 • Izveštaj lekara specijaliste koji upućuje pacijenta
 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 48h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Radiografija grudnog koša (PA i profilna)
 • Kompletne lab. analize (KKS, biohemijske analize, hemostaza)
 • Spirometrija i saturacija.
 • Mišljenje interniste sa procenom kardiološkog rizika za bronhoskopiju i bronhoskopiju opštoj anesteziji.

Ambulanta za cističnu fibrozu:

Radno vreme ambulante je svake srede u mesecu od 12-14 časova (prve i treće srede sa hroničnom infekcijom Pseudomonas aeruginosa, a svake druge i četvrte pacijenti kod kojih je kolonizovane bakterije MRSA i Burkholderia cepacia).

Pacijente upućuju lekari sledeće specijalnosti (Pulmologija, Pedijatar, Interna medicina, Pneumoftiziologija) isključivo sa dijagnozom E840

Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju koja podrazumeva minimalnu dijagnostičku pripremu:

 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 48h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Laboratorijske nalaze: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne stariji od dve nedelje
 • Prethodnu medicinski dokumentaciju
 • Mikrobiološki pregled sputuma

Ambulanta za plućnu hipertenziju:

Pacijenta upućuju lekari sledeće specijalnosti (Kardiologija, Pulmologija, Interna medicina, Pneumoftiziologija) isključivo sa dijagnozom I278, I279

Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju koja podrazumeva minimalnu dijagnostičku pripremu:

 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 48h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje.
 • Ultrazvučni pregled srca i izveštaj kardiologa.
 • Laboratorijske nalaze: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje.
 • Svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.

Ambulanta za poremećaje disanja u snu:

Pacijenta možete uputiti isključivo sa dijagnozom G473, G479

Potrebna dokumentacija (minimum) za specijalistički i konsultativni pregled:

 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 48h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje
 • Laboratorijske nalaze: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje.

PostCovid ambulanta:

Pacijenta je moguće uputiti ukoliko postoji podatak o prethodnoj COVID-19 infekciji.

Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju koja podrazumeva minimalnu dijagnostičku pripremu:

 • Medicinska dokumentacija o prethodnoj COVID-19 infekciji.
 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 48h radi ispitivanja plućne funkcije.
 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje.
 • Laboratorijske nalaze: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje.

Ambulanta za tešku astmu:

Pacijente upućuju lekari sledeće specijalnosti (Pulmologija, Alergologija i klinička imunologija, Interna medicina, Pneumoftiziologija, Otorinolaringologija) isključivo sa dijagnozom J450, J451, J459, pod uslovom da ima TEŠKU ASTMU ili ASTMU TEŠKU ZA LEČENJE ILI NEKONTROLISANU ASTMU i to

Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju koja podrazumeva minimalnu dijagnostičku pripremu:

 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 48h radi ispitivanja plućne funkcije
 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje.
 • Laboratorijske nalaze: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje.
 • Medicinska dokumentacija koja potvrđuje TEŠKU ASTMU ili ASTMU TEŠKU ZA LEČENJE ILI NEKONTROLISANU ASTMU.

Ambulanta za plućne fibroze:

Pacijente upućuju lekari sledeće specijalnosti (Pulmologija, Hematologija, Interna medicina, Kardiologija, Nefrologija, Radiologija, Pneumoftiziologija) isključivo sa dijagnozom J841.

Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju koja podrazumeva minimalnu dijagnostičku pripremu:

 • HRCT ili MSCT grudnog koša.
 • Negativan nalaz brzog antigenskog testa na COVID-19 ne stariji od 48h radi ispitivanja plućne funkcije.
 • Rentgenski snimak pluća u PA projekciji (PA pluća) ne starji od dve nedelje.
 • Laboratorijske nalaze: krvna slika, SE, glikemija, urea, kreatinin, transaminaze (AST, ALT) ne starji od dve nedelje.
 • Ostala medicinska dokumentacija od važnosti.

KONZILIJUMI KLINIKE

ONKOLOŠKI KONZILIJUM ZA MALIGNE BOLESTI PLUĆA I PLEURE

 Vreme održavanja: svakog radnog dana 12-14h osim utorkom od 11-14h

Zakazivanje:

Prve preglede za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem u Onkološku ambulantu i pripremu za konzilijum 1,2 i 3 IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra. isključivo sa dijagnozama iz MKB10 (C37, C459, C457, C452, C451, C450, C45, C349, C348, C343, C342, C341, C340, C34).

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

CT thorax~a i gornjeg sprata abdomena, dostavljen opis invazivne dijagnostičke procedure kojom je karcinom patohistološki verifikovan, patohistološki nalaz sprovedene biopsije kojom je verifikovan karcinom pluća/pleure; Lab. analize: KKS, biohemijske analize (ne starije od 10 (deset) dana); Radiografija pluća ne starija od 10 (deset) dana, kao i sva medicinska dokumentacija koja je od značaja za sveukupno sagledavanje pacijenta vezano za specifično onkološko stanje bolesnika ili pridružene bolesti.

Medicinsku dokumentaciju u sklopu pripreme za konzilijum dostaviti do 10h na zakazan dan termina pregleda.

KONZILIJUM ZA PLUĆNE FIBROZE

Vreme održavanja: Prvi utorak u mesecu od 8 - 14 časova.

Prvi konzilijum za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem (interklinički uput) preko Ambulante za plućne fibroze LEKAR SPECIJALISTA Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Instituta za reumatologiju.

Pacijent dolazi na prvi konzilijum sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

 • CD narezanog HRCT grudnog koša koji nije stariji od 2 meseca sa prethodnom interpretacijom eksperta radiologa iz multidisciplinarnog tima (Prof.dr Ruža Stević stalni član konzilijuma i dr Nikola Čolić)
 • Spirometrija, difuzijski test za CO, 6-o minutni test hodanja.
 • UZ srca ne stariji od 3 meseca
 • ANA, ANCA
 • Ostala medicinska dokumentacija od važnosti.

 

KONZILIJUM ZA TRANSPLATACIJU PLUĆA KLINIKE ZA PULMOLOGIJU I KLINIKE ZA GRUDNU HIRURGIJU

Vreme održavanja: Konzilijum se održva jednom mesečno, poslednjeg četvrtaka u mesecu, sa početkom u 13 časova, odnosno po potrebi pacijenata.

Prvi konzilijum za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Ambulante za procenu kandidata za transpantaciju pluća LEKAR SPECIJALISTA (pulmolog, pneumoftiziolog, grudni hirurg) sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Pacijent dolazi na prvi konzilijum sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

 • Kompletna medicinska dokumentacija sa CT grudnog koša (HRCT) ne stariji od 2 meseca
 • Testove plućne funkcije i gasne analize

 

KONZILIJUM ZA TEŠKU ASTMU

Vreme održavanja: Jednom mesečno – četvrtak od 11 časova

Prvi konziljum za pacijente u Klinici za pulmologiju, kao tercijarnom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem preko Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije .

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom:

 • Testovi plućne funkcije (spirometrija sa BDT, difuzijski kapacitet za CO).
 • MSCT grudnog koša.
 • FeNO, kks sa eozinofilima (opciono eozinofili u komori), IgE.
 • Serologija na Aspergilus (IgM, IgG, galaktomanan).
 • Kožne probe na standardne inhalacione alergene.
 • Pregled ORL specijaliste.
 • Ostala relevantna medicinska dokumentacija.   

 

KONZILIJUM ZA PROPISIVANJE MOLEKULARNE I IMUNOTERAPIJE

Vreme održavanja: Konzilijum se održava sredom u 11 časova

Konzilijum se ne zakazuje, sprovodi se odmah nakon procene i indikacije za primenu molekularne i imunoterapije, po protokolu.

 

KONZILIJUM ZA CISTIČNU FIBROZU

Vreme održavanja: Konzilijum se održava jednom mesečno - četvrtak

Pacijent dolazi na prvi konzilijum sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, učinjenom minimalnom dijagnostičkom pripremom;

 • Sva relevatna medicinska dokumentacija.
 • Očitana lična karta

Prvi konzilijum se ne zakazuje i sprovodi se po inicijalnoj indikaciji, a svaki sledeći se zakazuje u redovnim intervalima.

DNEVNE BOLNICE KLINIKE

 1. Dnevna bolnica za maligne bolesti pluća i pleure.
 2. Dnevna bolnica za interventnu pulmologiju pri Odeljenju za bronhologiju i invazivnu pulmološku dijagnostiku.
 3. Dnevna bolnica za hronične bolesti respiratornog sistema pri Prvom kliničkom odeljenju.
 4. Dnevna bolnica za bolesti plućnog intersticijuma pri Petom kliničkom odeljenju.

STRUČNI SEMINAR i KOLEGIJUM KLINIKE ZA PULMOLOGIJU

 • Prikaz svih primljenih bolesnika tokom predhodne nedelje, utorkom i petkom od 8h i15 min.
 • Prikaz stručnih dilema.

 

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA KLINIKE

 • Mesečno (sreda) od 11-12h
 • Akreditovani programi po planu i program.

 

STRUČNI SEMINARI MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

Jednom do dva puta mesečno, utorak ili sreda od 12-13h.

Kolegijum glavnih sestara Klinike jednom nedeljno.