Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naučno-istraživačka i nastavna delatnost

Doc. dr Milenko Stojković, šef odseka
Marija Janjić, edukator za zdravstvenu negu.

Osnovna opredeljenja u naučno-istraživačkoj delatnosti Klinike bila su u praćenju tokova savremenog razvoja oftalmologije u svetu i sopstvenog doprinosa tom razvoju. U skladu sa tim, rađeni su kako domaći naučni projekti tako i projekti u saradnji sa inostranim ustanovama (poslednji, ostvaren je u saradnji sa Očnom klinikom u Erlangenu, Nemačka). Tokom proteklih decenija, lekari Klinike za očne bolesti su pored zdravstvene delatnosti pružanja vrhunske oftalmološke zaštite bolesnicima sa teritorije čitave bivše Jugoslavije, dali veliki doprinos razvoju ove grane medicine u nas. Prateći savremene svetske trendove razvoja oftalmološke nauke poslednjih trideset godina, i kod nas su se iz opšte oftalmologije počele polako izdvajati zasebne supspecijalističke grane. Lekari Instituta su svojim stručnim i naučnim radovima, ali i učestvovanjem u organizaciji brojnih naučnih i stručnih simpozijuma i skupova na kojima su uzeli učešća mnogi poznati i priznati inostrani oftalmolozi, uveliko doprineli afirmaciji domaće oftalmologije, kako kod nas tako i u svetu. Rezultati stručnog i naučnog rada lekara Instituta vide se iu o objavljivanju velikog broja radova u domaćim, ali i stranim časopisima, kao i objavljivanju niza monografija na zavidnom stručnom i naučnom nivou. Sve to doprinelo je boljoj edukaciji domaćih oftalmoloških kadrova, kao i upoznavanju lekara iz drugih centara sa najnovijim dostignućima i stavovima u lečenju očnih oboljenja kod nas. Lekari Instituta učestvovali su u pisanju pojedinih poglavlja u više od 10 udžbenika i interdisciplinarnih monografija. U saradnji sa institutima Medicinskog fakulteta ostvarena su brojna istraživanja iz fundamentalnih oblasti oftalmologije (imunologija, embriologija, anatomija, elektronska mikroskopija, i dr.). Iz tih istraživanja proistekle su i brojne doktorske disertacije i magistarski radovi.

Klinika za očne bolesti KCS predstavlja referentnu ustanovu i vodeći edukativni centar Republike Srbije za gotovo kompletnu oftalmološku patologiju, organizaciju koja objedinjava kako zdravstvenu, tako i prosvetnu i naučno-istraživačku delatnost, dok je kontinuirana realizacija većeg broja magisterijuma i doktorata, ali i naučno-istraživačkih projekata, neprestano učvršćuje na mestu lidera domaće oftalmologije – škola sa tradicijom dugom 89 godine koja je najviše doprinela da se u našoj zemlji razviju kvalitetni oftalmološki centri i da se stvore kadrovi osposobljeni za savremenu oftalmološku službu.

Na Klinici, kao osnovnoj nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Beogradu, odvija se redovna (studenti medicine i defektologije;Klinika služi i kao nastavna baza za Defektološki fakultet), specijalistička (pored budućih oftalmologa deo svog specijalističkog staža na Institutu provode i budući: lekari opšte medicine, lekari urgentne medicine, neurolozi, psihijatri, pedijatri, lekari medicine sporta, alergolozi, imunolozi, onkolozi, defektolozi, otorinolaringolozi, farmakoinformatičari), supspecijalistička (strabologija, prednji segment, kontaktna sočiva, glaukom, uveitisi, vitroretinalna hirurgija) i specijalističke akademske studije u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i obrazovanje lekara sa drugih Univerziteta i iz drugih ustanova. Šef katedre je prof. dr Miloš Jovanović. Samo u poslednjih 55 godina, prema podacima Službe za stručno usavršavanje, kroz Institut je prošlo i položilo specijalistički ispit preko 700 mladih lekara iz zemlje i inostranstva.

Tradicionalni klinički seminari mesto su okupljanja ne samo oftalmologa i medicinskih sestara Klinike, već i Beograda i Srbije, akreditovani su i održavaju se uglavnom poslednjeg četvrtka u mesecu.  

Stručnjaci Klinike za očne bolesti (bivši i sadašnji) članovi su najznačajnijih domaćih, ali i međunarodnih asocijacija za očne bolesti, u okviru kojih, redovno, kako na domaćim tako i na međunarodnim kongresima, skupovima, sekcijama i sastancima, prezentuju u svojim radovima mišljenja i zaključke do kojih su došli baveći se kliničkim radom, kao i zanimljive slučajeve iz svakodnevnog ambulantnog rada.

Do sada je održano, sa aktivnim učestvovanjem lekara Klinike kao moderatora i referenata: 15 Kongresa oftalmologa Jugoslavije, 7 Kongresa oftalmologa Srbije, 20 Simpozijuma o stremljenjima i novinama u medicini kao i mnogi drugi kongresi, kursevi, simpozijumi, seminari i sekcije.

Značajnim naučno-stručnim potencijalom kojim raspolaže, Klinika je spremna da pruži adekvatnu pomoć i saradnju svim zainteresovanim pojedincima i institucijama, kako u naučno-istraživačkom tako i u edukativnom radu, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg lečenja pacijenata. Klinika svakako ima dovoljan broj onih koji to žele i što je podjednako važno, koji to i mogu.

Ugled koji Klinika ima u Evropi, ali i svetu, tokom svog  90-godišnjeg postojanja i rada, potvrđen je aktivnim učestvovanjem na značajnim međunarodnim kongresima, skupovima, sekcijama i sastancima, uveliko je potrošen godinama ratova, nemaštine, moralnog i svakog drugog propadanja, koje su, duboko smo uvereni, nepovratno iza nas. Unazad nekoliko godina Klinika je krupnim koracima krenula put razvoja i osavremenjavanja.

Afirmacija Klinike, kako je mi sagledavamo, jedino je moguća putem stalnog unapređivanja kako stručnih tako i organizacionih kvaliteta rada, publikovanjem radova u renomiranim časopisima, uzimanjem aktivnog učestvovanja na međunarodnim kongresima, pisanjem kvalitetnih monografija i udžbenika, neprestanim usavršavanjem lekara specijalista u inostranim ustanovama od značaja.

U cilju podizanja kvliteta zdravstvene nege i sestrinske aktivnosti usmerene su na kontuiranu edukaciju. Teme stručnih sastanaka, održavanih i na Klinici i u Kliničkom centru Srbije, održavane u organizaciji Udruženja medicinskih sestara – tehničara Srbije"Sestinstvo", su raznovrsne: Novine u sestrinskoj profesiji, delokrug rada medicinksih sestara u oftalmologiji, standardi i procedure, značaj dobre komunikacije sa bolesnicima u okviru timova i dr. Isto tako sestre sa svojim radovima učestvuju na mnogim kongresima i sipmozijumima u zemlji i inostranstvu, razmenjujući tako znanja i iskustva sa drugim medicinskim sestrama Evrope.