Klinika za endokrinu hirurgiju

Organizaciona struktura Klinike za endokrinu hirurgiju:

KLINIKA ZA ENDOKRINU HIRURGIJU UKCS
Beograd, Pasterova 2
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Direktor Klinike za endokrinu hirurgiju
Prof. dr Vladan Živalјević
kontakt telefon: +381 11 366 6045

Pomoćnik direktora Klinike za endokrinu hirurgiju
Kl. asist. dr Milan Jovanović
kontakt telefon: + 381 11 366 6046

Glavna sestra Klinike za endokrinu hirurgiju
Vms Ivana Stajković
kontakt telefon: + 381 11 366 6032

Sekretar Klinike i načelnik odelјenja za zdrav. administraciju i nemedicinske poslove
Dragica Novaković
Kontakt telefon: +381 11 366 6046

Ambulantno-polikliničko odelјenje:

  • Specijalizovana hirurška ambulanta
  • Prijemna ambulanta
  • Kabinet za konsultativne preglede

Načelnik odelјenja
Kl. asist. dr Katarina Taušanović
Kontakt telefon: + 381 11 366 6046

Glavna sestra ambulantno-polikliničkog odelјenja
Vms Bilјana Korać
Kontakt telefon:  + 381 11 366 6033

S T A C I O N A R

Prvo hirurško odelјenje

Načelnik odelјenja
Kl. asist. dr Nikola Slijepčević
Kontakt telefon: + 381 11 366 6047

Glavna sestra Prvog hirurškog odelјenja
Vms Bilјana Matić
Kontakt telefon: + 381 11 366 6032

Drugo hirurško odelјenje

Načelnik odelјenja
Kl. asist. dr Milan Jovanović
Kontakt telefon: + 381 11 366 6047

Odelјenje dnevne bolnice

Načelnik odelјenja
Kl. asist. dr Branislav Rovčanin
Kontakt telefon: + 381 11 366 606047

Glavna sestra dnevne bolnice
Vms Aleksandra Zdravković
Kontakt telefon: + 381 11 366 6040

Odelјenje operacionog bloka sa sterilizacijom

Načelnik odelјenja
Prim. dr sci med. dr Goran Zorić
Kontakt telefon: + 381 11 366 6044

Glavna sestra OP bloka sa sterilizacijom
Vms Suzana Radojičić
Kontakt telefon: + 381 11 366 6405

Informacija za pacijente

PRVI PREGLED za pacijente u Klinici za endokrinu hirurgiju, zakazuje IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALIST odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite (doma zdravlјa), ili sa sekundarnog niova iz odgovarajućeg kliničko-bolničkog centra, i to elektronskim putem preko Integrisanog informacionog zdravstvenog sistema (IZIS).

KONTROLNE PREGLEDE elektronski zakazuje lekar specijalista Klinike za endokrinu hirurgiju nakon obavlјenog prvog pregleda ukoliko smatra da je dalјa kontrola u našoj ustanovi potrebna.

Prvi i kontrolni pregledi obavlјaju se u zgradi starog Urgentnog centra.

Prijem na bolničko lečenje obavlјa se u novoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije - DESETI SPRAT