Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naučno-nastavna delatnost

Urološka klinika je referentna ustanova Srbije za urologiju i objedinjava, kao i sve klinike, zdravstvenu, prosvetnu i naučno-istraživačku delatnost. Stručni deo rada ove Klinike je oduvek negovan sa posebnom pažnjom, te je za ovakav rad Klinika dobila mnogobrojna priznanja.

Na Klinici se odvija redovna nastava za studente Medicinskog fakulteta, poslediplomska nastava iz urologije (specijalističke akademske studije iz urologije i nastava u sklopu zdravstvene specijalizacije iz urologije), a nastavnici ove Klinike drže predavanja u sklopu poslediplomske nastave  i drugih zdravstvenih specijalnosti.

Na Klinici se još od vremena Prof.dr S.Petkovića (koji je u saradnji sa naučno-istraživačkim ustanovama ove Republike i SAD-a radio veliki projekat o tumorima gornjeg urotelijuma u endemskoj nefropatiji) posvećuje velika pažnja naučno-istraživačkom radu. Nastavnici Klinike su vršili ili vrše istraživanja, kao rukovodioci ili saradnici, u sklopu deset naučno-istraživačkih projekata koje je finansirala Republička zajednica za nauku.

Urološka klinika je izdavala stručno časopis ARCHIVUM UROLOGICUM  od 1975. do 2002. godine. Mnogi naši nastavnici su članovi redakcionih odbora stručnih časopisa u inostranstvu, a nastavnici ove Klinike održali su 76 predavanja po pozivu u inostranstvu. Do danas je  26 urologa ove Klinike  odbranilo doktorsku disertaciju, a bili su mentori za ukupno 84 magistarska rada i doktorske disertacije; objavili su ukupno 4.875 stručno-naučnih radova, 3 udžbenika, 11 knjiga, 22 monografije i 56 poglavlja u knjigama drugih autora.

Najveći broj naših urologa je član Evropskog i Internacionalnog udruženja urologa.

Klinika ima dobru saradnju sa svim urološkim institucijama u Beogradu i zemlji. Saradnja sa urološkim centrima u svetu je oduvek bila dobra; počeci saradnje sa inostranstvom bila je veza ove Klinike sa bolnicom Necker u Parizu, a potom se proširivala, tako da danas saradjujemo sa gotovo svim urološkim klinikama u Evropi.

STRUČNI SASTANCI I KONGRESI KOJE JE KLINIKA ORGANIZOVALA U PERIODU 1977-2011. GODINE

Sastanak

Predsednik

Broj radova

V KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE,

01-04.06.1977.

Prof.dr Sava Petković

53

IV INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM UROLOGA,

03-05.05.1979.

Prof.dr Sava Petković

118

VII KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA JUGOSLAVIJE,

10-12.06.1982.

Prof.dr Branko Ostojić

164

IX KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE SA

INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM,

03-06.07.1986.

Prof.dr Vladimir Petronić

205

SIMPOZIJUM O STERILITETU I IMPOTENCIJI,

25.09.1987.

Doc.dr Sava Mićić

Doc.dr Drago Milutinović

22

SASTANAK UROLOGA JUGOSLAVIJE SA

MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM POVODOM ODLASKA U PENZIJU Prof.dr   V.Ilića i Prim.dr M.Tomića,

20.11.1987.

Prof.dr Vladimir Petronić

3

KURS IZ UROLOGIJE SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM,

14-16.03.1989.

Prof.dr Vladimir Petronić

37

ESWL U TERAPIJI URINARNE I BILIJARNE KALKULOZE, SIMPOZIJUM SA

MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM,

20-22.05.1989.

Prof.dr Vladimir Petronić

14

XII KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA JUGOSLAVIJE,

09-11.09.1993.

Prof.dr Vladimir Petronić

156

XV KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA JUGOSLAVIJE,

07-09.06.2000.

Prof.dr Jovan Hadži-Đokić

206

II BALKANSKI KONGRES ANDROLOGA,

15-16.09.2000., Beograd

Prof.dr Sava Mićić

102

XVI KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE

and EAU ESU Course

24. i 25.04.2003., Beograd

Prof. dr Dejan Elaković

Prof. dr Sava Mićić

21

Škola operativne urologije,

Pirot, 23-24.05.2003.

Prof.dr S.Mićić Prof.M.Djokić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

XVII KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE

And EAU ESU Course

20-24.04.2005., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

1st South Eastern European Meeting

09-11.10.2005., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

Škola operativne urologije,

12-13.05.2006., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.M.Djokić

Dr D.Panić

5 predavanja

5 operacija

XVIII KONGRES UDRUŽENJA UROLOGA SRBIJE I CRNE GORE I EAU ESU COURSE

19. i 20.04.2007., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

35

UROLOGY MEETING

07.04.2008., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

13

BELGRADE ANDROLOGY MEETING

06-08.06.2008., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

16

Prvi kliničko-patološki kurs »KARCINOM PROSTATE – PATOLOGIJA I KLINIČKI ASPEKTI«

03-04.04.2009., Beograd

Prof. dr Jovan Vasiljević

Prof. dr Cane Tulić

 

Stremljenja i novine u medicine, Medicinski fakultet Beograd, Simpozijum

"Urinarne fistule"

Prof.dr Zoran Džamić

11

Škola operativne urologije

09-10.05.2008., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.C.Tulić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

XIX KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA SRBIJE I EAU-ESU Course

23. i 24.04.2009., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

38

5th SOUTH EASTERN EUROPEAN MEETING

09-10.10.2009., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

15

NEW TRENDS IN FEMALE PELVIC HEALTH

22.03.2010., Beograd

Prof. dr Cane Tulić

9

TREATMENT OF BLADDER AND PROSTATE CANCER, Kontinuirana medicinska edukacija, Medicinski fakultet

14.05.2010., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

13

Škola operativne urologije

15-16.05.2010., Pirot

Prof.dr S.Mićić Prof.C.Tulić

Dr D.Panić

4 predavanja

4 operacije

NOVI TRENDOVI U HIRURŠKOM

LEČENJU STRES INKONTINENCIJE

07-09.04.2011., Kopaonik

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

8

Stremljenja i novine u medicine, Medicinski fakultet Beograd, Simpozijum

"Infekcije urogenitalnog trakta"

Prof.dr Zoran Džamić

10

Consultation on Urethral Stricture Disease

21.10.2011., Beograd

Doc. dr Miroslav Đorđević

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

9

XX KONGRES UDRUŽENJA

UROLOGA SEBIJE I EAU-ESU Course

21. i 22.04.2011., Beograd

Prof. dr Sava Mićić

Prof. dr Cane Tulić

47

 

U periodu 1979-2011. godina na Urološkoj klinici gostovala su 138 urologa iz Evrope i Amerike.