Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu

Klinički Centar Srbije je prva državna ustanova koja je pokazala spremnost da ode korak dalje od zakonskih obaveza u smislu prevencije pojave zlostavljanja na radu, time što je 23. januara 2013. formiran poseban Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu u okviru Uprave i sekretarijata.

Ideja vodilja našeg tima je kreiranje nove i zdravije atmosfere, u kojoj je dostojanstvo na radu i bezbedno radno okruženje neophodan preduslov harmoničnih međuljudskih odnosa zaposlenih, bolje produktivnosti, kao i kvalitetnijeg odnosa prema pacijentima.

Reč je o novoj strategiji u odnosu prema zaposlenima koja pre svega podrazumeva autentičnu brigu za zaposlene i borbu za zdravo radno okruženje, u kojem se promoviše svest o davno zaboravljenom pravu na dostojanstven rad.

Cilj tima za sprečavanje zlostavljanja na radu je borba protiv "čuvena" 3 "N": 1.neznanja 2. nestručnosti i 3. nesavesnosti.

U cilju informisanja i obuke, održana su dva seminara, u saradnji sa Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

Prvi seminar, namenjen direktorima Klinika, rukovodiocima Organizacionih jedinica i predstavnicima svih reprezentativnih sindikata, održan je 27. februara 2013., a prethodila mu je konferencija za štampu na kojoj su se predstavnicima medija obratila direktor KCS: prof. dr Miljko Ristić, licencirani antimobing trener i samostalna savetnica u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova: Olga Kićanović i rukovodilac Odseka za sprečavanje zlostavljanja na radu: psiholog Aleksandra Janković.

Drugi seminar, namenjen edukaciji posrednika koje su predložili direktori Klinika, rukovodioci organizacionih jedinica i predstavnici reprezentativnih sindikata održan je 25. marta 2014., te je Klinički Centar Srbije dobio 27 posrednika, koji će doprineti harmonizaciji odnosa u svojoj radnoj sredini, obezbeđivanju boljih uslova rada i zdravijeg psihosocijalnog okruženja.

Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu je ostvario uspešnu saradnju sa inspekcijom rada, Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, Ministarstvom zdravlja i Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

Na poziv direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, na Prvom interaktivnom seminaru za arbitre i miritelje, održanom 26. decembra 2014., aktivno učešće su uzeli rukovodilac Odseka za sprečavanje zlostavljanja na radu: Aleksandra Janković i direktor KCS: prof. dr Miljko Ristić, kome su prisutni odali značajno priznanje zbog činjenice da je prvi i jedini poslodavac koji je oformio Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu.

Na drugom interaktivnom seminaru Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održanom 20. marta 2015. godine u "Palati Srbija" u Beogradu, u edukativnom delu seminara, rukovodilac Odseka za sprečavanje zlostavljanja na radu KCS: klinički psiholog Aleksandra Janković, održala je predavanje na temu: "Psihološki aspekti mobinga". ( više informacija na sajtu www.ramrrs.gov.rs.

Svi zaposleni u Kliničkom Centru Srbije, ukoliko smatraju da su izloženi bilo kom obliku zlostavljanja na radu ili u vezi sa radom, mogu da se obrate Odseku za sprečavanje zlostavljanja na radu, kako bi zakazali razgovor sa timom: radnim danima od 7,30 do 15,30 časova (kontakt telefoni u nastavku), a svakog ponedeljka od 12,00 do 20,00 časova su organizovana «otvorena vrata» za sve zaposlene u KCS sa ciljem edukacije, pružanja informacija i saveta zaposlenima u vezi rešavanja spornih situacija.

Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu, sprovodi postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca, i to:

  • Pružanje saveta i podrške zaposlenima s ciljem rešavanja sporne situacije,
  • Podnošenje zahteva za zaštitu od zlostavljanja na radu koja se ostvaruje kod Poslodavca,
  • Pokretanje postupka za sprečavanje zlostavljanja na radu,
  • Pružanje informacija, obaveštenja i osposobljavanje zaposlenih radi prepoznavanja i sprečavanja zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja,
  • Posredovanje - odabir Posrednika,
  • Zaključivanje pismenog sporazuma između strana u sporu
  • Pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih za nepoštovanje radne discipline, odnosno povrede radne dužnosti, u skladu sa Zakonom, ukoliko je zaposleni izvršio zlostavljanje ili je zloupotrebio pravo na zaštitu od zlostavljanja,
  • Dostavljanje Odluka i Obaveštenja donetih u postupku utvrđivanja odgovornosti zaposlenih.

Prostorija Odseka za sprečavanje zlostavljanja na radu, nalazi se u zgradi Službe za pravne poslove, prvi ulaz.

Pored sprečavanja zlostavljanja na radu, Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu obavlja i poslove koji se odnose na poboljšanje interpersonalnih odnosa zaposlenih u Kliničkom centru Srbije, kako bi se sprečilo širenje i nastanak većih konfliktnih situacija unutar Organizacionih jedinica i Sindikalnih organizacija.

Za sve detaljne informacije možete se obratiti Odseku za sprečavanje zlostavljanja na radu: 2646-139 ili lokal 20-30, kao i putem službenih tel. 066/8302072 - Aleksandra Janković, rukovodilac Odseka za sprečavanje zlostavljanja na radu, 066/8301839 - Marko Janković, viši stručni saradnik i lice za podršku i 066/8302072 - Miodrag Bjelogrlić, administrativni radnik - koordinator.