9.08.2019.

JN TM94/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - CTG aparati, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.08.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.08.2019.

JN T349/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal - kablovi za privremeni pejsmejker, proizvođača Medtronic

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T350/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Storz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.08.2019.

JN T360/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - CO2 inkubatori, različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T363/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN K370/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe neonatologije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

7.08.2019.

JN T340/2019 Javna nabavka Serveri, storage server i aktivna mrežna i prateća oprema za optička čvorišta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A355/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za određivanje genetskih polimorfizama

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.08.2019.


JN K357/2019 Javna nabavka Sterilni zaštitni prekrivači za operacione mikroskope
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.08.2019.

JN T364/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.08.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 19.08.2019.

2.08.2019.

JN A337/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T338/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih autoklava, proizvođača "SYSTEC"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T341/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja telekomunikacione tehnologije - bolnička signalizacija, sistemi za poziv pacijenata, sestrinski poziv interfonski sistemi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A353/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.08.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.08.2019.

1.08.2019.

JN TM93/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 16.08.2019.

JN T342/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - gama nož, proizvođača Electa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A352/2019 Javna nabavka Medicinska plastika

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

31.07.2019.

JN T333/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - neonatalni respiratori, proizvođača SLE i reanimacioni stolovi i aparati za kontinuiranu ventilaciju pozitivnim pritiskom, proizvođača Fisher & Paykel
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.08.2019.


JN A336/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A345/2019 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.08.2019.

29.07.2019.

JN TM89/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laboratorijska oprema, proizvođača Labotec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.08.2019.

JN T327/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača BK Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A331/2019 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T332/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Covidien (Puritan Benett, Airox)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T334/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - centrifuge i CO2 inkubatori, proizvođača Thermo Scientific

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

23.07.2019.

JN T322/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji intezivne nege sa pratećim prostorijama na odeljenju koštano-zglobne infekcije, sa izmeštanjem ulaza u kliniku, na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u ulici Koste Todorovića
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T326/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - neonatalni inkubatori, proizvođača Dreger
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.08.2019.


JN A328/2019 Javna nabavka Imunološki testovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

19.07.2019.

JN T315/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T316/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T323/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju Centra za radionuklidnu terapiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T324/2019 Javna nabavka Završni građevinski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda