14.02.2020.

JN KM19/2020 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM20/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aspiratora, proizvođača Medela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM22/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Trismed
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A65/2020 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A68/2020 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3, 6 i 7

JN T73/2020 Javna nabavka Usluge održavanja instalacije klimatizacije, vodeni i vazdušni deo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A76/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tečne podloge i reagensi za dijagnostiku tuberkuloze za aparat BACTEC MGIT

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A85/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACTEC 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T90/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - skeneri CXL I One, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

13.02.2020.

JN A58/2020 Javna nabavka Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN K60/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K71/2020 Javna nabavka Elektrode za cerebro-somatski neinvazivni oksimetar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K72/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za monitor za merenje hemodinamskih parametara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T78/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, EKG aparati, monitori, defibrilatori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 

JN K96/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Lična zaštitna oprema
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

12.02.2020.

JN A67/2020 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A69/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Stago

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A70/2020 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Centra za nuklearnu medicinu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6

JN A74/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 

JN A75/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

11.02.2020.

JN KM17/2020 Javna nabavka male vrednosti Dušeci za bolesničke krevete i antidekubitalni dušeci, jastuci i ćebad
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.02.2020.

JN K49/2020 Javna nabavka Angažovanje po osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu – 1 lekara specijalistu - opšte hirurgije – veštak za oblast hirurgije i traumatologije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K62/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške jedinice „ERBE“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T64/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki plazma sterilizatora, uređaja za dekontaminaciju prostora i prateće opreme proizvođača, "Johnson & Johnson"

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A83/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.02.2020.

4.02.2020.

JN TM13/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge optimizacije procesa štampe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T50/2020 Javna nabavka Usluge održavanja računara (Pod aplikativnim programima)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A52/2020 Javna nabavka Setovi i rastvori za aparat za kontinuiranu terapiju bubrežne insuficijencije Prismaflex
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K55/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ULTRAZVUČNOG NOŽA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

30.01.2020.

JN KM11/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge registracije vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 5.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.02.2020.

JN T36/2020 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e-fakture
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN A51/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 4.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 5.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 6.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 7.02.2020.

JN K53/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 12.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.02.2020.

29.01.2020.

JN TM06/2020 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje viljuškara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.

JN TM08/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za rashladne sisteme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM14/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.02.2020.

JN A35/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 3.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 3.02.2020.

JN T37/2020 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T45/2020 Javna nabavka Usluge održavanja telefonskih centrala

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T521/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 29.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.02.2020.

28.01.2020.

JN KM15/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge kopnenog saobraćaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2020.

JN A32/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ABBOTT za potrebe Centra za medicinsku biohemiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Model ugovora

JN A40/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN A47/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za Clotpro
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A48/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

27.01.2020.

JN T25/2020 Javna nabavka Usluge održavanja – EKG aparati i holteri ekg i kp, proizvođača Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.01.2020.

JN A31/2020 Javna nabavka Implanti u ortopediji i prateći materijal za ugradnju kuka i kolena

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2020.


JN A34/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN A38/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi CARESTREAM
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020.

JN A41/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje glukoze za aparat Contour plus

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020.


JN A42/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Accuchek trake za određivanje glukoze
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020.

24.01.2020.

JN AM01/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2020.


JN AM02/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje pankreasne elastaze
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020.


JN AM03/2020 Javna nabavka male vrednosti CO2 absorber soda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.02.2020.


JN TM05/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Comen
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.01.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.01.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.02.2020.


JN TM07/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2020.


JN KM10/2020 Javna nabavka male vrednosti Termo trake, dijagnostički papir za EKG, EEG, UZ i dr. medicinske uređaje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.


JN A39/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACT ALERT 3D
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 5.02.2020.

23.01.2020.

JN AM09/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje kalprotektina
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.02.2020.


JN A27/2020 Javna nabavka Potrošni materijal i reagensi za aparate proizvođača Brahms Kryptor
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A28/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Horiba za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Klinike za hematologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 12.02.2020.

22.01.2020.

JN A09/2020 Javna nabavka Reagensi za određivanje koncentracije CD4 limfocita u perifernoj krvi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.02.2020.


JN A21/2020 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.02.2020.


JN A26/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 12.02.2020.

21.01.2020.

JN TM04/2020 Javna nabavka male vrednosti Nabavka dve rampe sa ugradnjom za Urgentni centar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.01.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.02.2020.


JN T11/2020 Javna nabavka Sitni zanatski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.02.2020.


JN T15/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju, popravci i servisiranju trafostanica i spoljnog kablovskog razvoda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T18/2020 Javna nabavka Radovi na popravci, servisiranju i zameni automatskih kliznih, zakretnih, rolo i roto vrata, mehaničkih kliznih vrata i automatskih rampi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T19/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravkama instalacija za medicinske gasove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.01.2020.


JN A20/2020 Javna nabavka Stimulator vagusnog nerva
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.02.2020.


JN A24/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Radiometar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 11.02.2020.

20.01.2020.

JN T12/2020 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T13/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T14/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T16/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci spoljne i unutrašnje rasvete, priključnica, instalacija, razvoda, podrazvoda i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN T17/2020 Javna nabavka Radovi na popravci i zameni instalacija vodovoda i kanalizacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.

JN A29/2020 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - stapleri
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 2 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 5.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAKLER d.o.o. - 10.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDI RAY d.o.o. - 10.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 10.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 12.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 12.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.02.2020.