Akreditacija

 

U periodu od 23.11-25.11.2014.na Klinici za ORL i MFH KCS tim spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije vršiće procenu kvaliteta rada i sprovođenje akreditacijskih standarda kroz razgovore sa timovima zaposlenih, fokus grupe pacijenata,zaposlenih i partnera u cilju sticanja akreditacijske licence.
Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, je na svečanosti u Klubu narodnih poslanika 21.04.2015.godine dodelilo sertifikat Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije na period od tri godine. Time je Klinika postala jedna od 31 ustanove u Srbiji koje su ovom prilikom dobile ovaj prestižni sertifikat. Svečanoj dodeli su prisustvovali direktorka Agencije za akreditaciju dr Rodoljupka Radosavljević, pomoćnik Ministra zdravlja dr Predrag Sazdanović i predstavnici akreditovanih ustanova.

Proces akreditacije je pomogao klinici da otkrije sopstvene prednosti i mogućnosti napretka, da analizira postojeće stanje i da na osnovu toga, postavi kratkoročne i dugoročne ciljeve. Sa druge strane, akreditacioni program posvećuje naročitu pažnju bezbednsti pacijenata, kao osnovnoj karakteristici kvaliteta zdravstvene zaštite.

Prilikom procesa Akreditacije stručni timovi Klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju su sačinili 93 stručne procedure i 378 postupaka.