Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Centar za medicinsku biohemiju

ADRESA
Centar za medicinsku biohemiju
Klinički Centar Srbije
Višegradska 26
11000 Beograd
Republika Srbija  

tel. +381 11 3615-631
tel. +381 66 8300-595

Direktor
Prim. dr sc. Sanja Stanković

Glavni laboratorijski tehničar
Vesna Tanasković

Centar za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije obavlja zdravstvenu, naučno-istraživačku, obrazovnu i stručno-metodološku delatnost. Organizovan kroz tri Službe (Služba za kliničku, polikliničku i urgentnu laboratorijsku dijagnostiku) na 14 lokacija, broji 230 zaposlenih od čega 35 sa visokom stručnom spremom i 168 sa srednjom/višom stručnom spremom. Ovaj snažan Centar kao osnovnu delatnost ima pružanje savremene laboratorijske dijagnostike iz oblasti biohemije, imunohemije, laboratorijske hematologije, koagualcije i imunologije, te hitne laboratorijske djagnostike. Širok spektar laboratorijske dijagnostike obavlja se u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse, u organizaciji i pod nadzorom priznatih laboratorijskih stručnjaka. Svoje usluge pruža klinikama i centrima Kliničkog centra Srbije, ambulantnim pacijentima, te ostalim zdravstvenim ustanovama u Beogradu i Republici Srbiji, a godišnje ostvari 13.000.000 usluga. Centar u svom stručnom radu primenjuje i uvodi najsloženije dijagnostičke postupke, specifične analize i metode, te nove tehnologije prema preporukama međunarodnih stručnih udruženja. Kroz standardizaciju i procenu kako analitičke, tako i kliničke vrednosti pojedinih analiza, a u timskom radu sa klničarima, predlaže  dijagnostičke algoritme, pomaže u praćenju uspešnosti primenjene terapije i prognozi ishoda oboljenja. Centar za medicinsku biohemiju kontinuirano tokom 24h pruža usluge neophodne za medicinsko-biohemijsku dijagnostiku hitnih stanja vezanih za internističku, ginekološku, neurološku, urološku, neurohiruršku patologiju, hitna stanja usled trauma, analiziranjem različitih vrsta biološkog materijala (krv, urin, likvor, ascit, pleuralni punktat, itd.).  Od svog osnivanja, on predstavlja edukacionu matricu u školovanju učenika, studenata, specijalizanata iz oblasti medicinske/kliničke biohemije i drugih disciplina koje u svom programu imaju sticanje ovih znanja.  Uz redovan laboratorijsko-dijagnostički rad, stručnjaci Centra su aktivno uključeni i u naučno-istraživački rad i aktivnosti kako domaćih, tako ii međunarodnih udruženja.  Centar za medicinsku biohemiju učestvuje u sprovođenju stručno-metodološke aktivnosti u zdravstvu Srbije kroz Republičku stručnu komisiju za medicinsku i kliničku biohemiju. Radi unapređivanja svog rada u svim laboratorijskim odeljenjima i odsecima, Centar je kao prva laboratorija u zemlji uveo sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 (od 2001. godine), ISO/IEC 17025 (od 2001. godine) i ISO 15189 (od 2009. godine).  Centar za medicinsku biohemiju je 2016. godine akreditovan na 7 godina od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Lista akreditovanih aktivnosti (metoda, postupaka) u fleksibilnom području