Klinika za alergologiju i imunologiju

Koste Todorovića 2, 11000 Beograd
tel: 366-3222
faks:011/3615-807
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PREPORUKE ZA PACIJENTE

DIREKTOR KLINIKE ZA ALERGOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
Prof. dr Vesna Tomić-Spirić

Kontakt telefoni: + 381 (0) 11 3615 627; 011 3615 567
Faks: +381 (0) 11 3615 807

ZAMENIK DIREKTORA KLINIKE ZA ALERGOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
Prof. dr Aleksandra Perić Popadić

Kontakt telefon: +387 (0)11 366 3193

GLAVNA SESTRA KLINIKE ZA ALERGOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
Vms Suzana Babić

Kontakt telefon: +387 (0)11 366 3222

TEHNIČKI SEKRETAR KLINIKE ZA ALERGOLOGIJU I IMUNOLOGIJU
Biljana Lukić

Kontakt telefon: +387 (0)11 366 3222

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE ZA ALERGOLOGIJU I IMUNOLOGIJU

POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČKO ODELjENјE
Načelnik Odelјenja – Prof. dr Vesna Tomić-Spirić

Kontakt telefon: 3615-627, 366-3218
Odgovorna sestra – Danijela Živković
Kontakt telefon: 366-3224

Dnevna bolnica
Šef dnevne bolnice Dr Ljilјana Stefanović
Glavna sestra dnevne bolnice – Smilјa Gačić
Kontakt telefon: 366-3893

Prijemno-trijažna ambulanta sa specijalističkim ambulantama
Kontakt telefon: 366-3937

Odsek za funkcionalnu dijagnostiku
Šef odseka – Prof. dr Vojislav Đurić 366-3193

Glavna sestra odseka – Nevenka Antok

Šalter
Kontakt telefon: 366-3937

Intervencije
Kontakt telefon: 366-3715

Lekari dnevne bolnice
Kontakt telefon: 361-5571

ODELJENJE ZA VISOKOSPECIJALIZOVANU IN VITRO DIJAGNOSTIKU IMUNOLOŠKIH I ALERGIJSKIH ODELJENJA
Načelnik odeljenja – Prof. dr Branka Bonači-Nikolić

Kontakt telefon: 366-3676 i 366-3197
Odgovorni laborant – Dušan Pušica
Kontakt telefon: 366-3197

Odsek za dijagnostiku autoimunskih bolesti
Šef odseka – Dr sci. med. Slađana Andrejević

Kontakt telefon: 366-3197

Odsek za alergijska oboljenja i humoralne imunodeficijencije
Šef odseka – Dr Dragana Jovanović

Kontakt telefon: 366-3197

ODELJENJE 1 ZA MEDIKAMENTOZNU ALERGIJU I SISTEMSKE VASKULITISE
Načelnik odeljenja – Prof. dr Sanvila Rašković

Kontakt telefon: 3615-806 i 366-3700
Glavna sestra – Violeta Ristić
Kontakt telefon: 366-3717

ODELJENJE 2 ZA RESPIRATORNU I NUTRITIVNU ALERGIJU
Načelnik odeljenja – Prof. dr Jasna Bolpačić

Kontakt telefon: 3615-806 i 366-3700
Glavna sestra – Zorica Karić
Kontakt telefon:366-3937

ODELJENJE INTENZIVNE NEGE
Načelnik odeljenja – Prof. dr Aleksandra Perić-Popadić

Kontakt telefon: 3615-807 i 366-3193
Glavna sestra – Gradimirka Petrović
Kontakt telefon: 366-3717

INTENZIVNA NEGA ALERGOLOGIJE I IMUNOLOGIJE U URGENTNOM CENTRU
Šef intenzivne nege: Mr sci. med. Zoran Dimčić

Kontakt telefon: 366-2362

ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ADMINSTRACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE
Načelnik odeljenja: Dragica Novaković

Kontakt telefon: +387 (0)11 366 3222

Informacije o načinu zakazivanja pregleda

PRVI PREGLED za pacijente u Klinici za alergologiju i imunologiju, zakazuje IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALIST odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite (doma zdravlja), ili sa sekundarnog niova iz odgovarajućeg kliničko-bolničkog centra, i to elektronskim putem preko Integrisanog informacionog zdravstvenog sistema (IZIS).

KONTROLNE PREGLEDE elektronski zakazuje lekar specijalista alergolog i klinički imunolog na Klinici za alergologiju i imunologiju, nakon obavljenog prvog pregleda, ukoliko smatra da je dalja kontrola u našoj ustanovi potrebna.

Kontrolni pregled se može zakazati i elektronski, od strane izabranog lekara doma zdravlja, na ime lekara specijaliste u Klinici za alergologiju i imunologiju, ukoliko pacijent iz određenih razloga nije imao kontinuitet u zakazivanju kontrola u našoj ustanovi (na ime lekara koji je prethodno lečio pacijenta). Kontrolni pregledi se mog zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa koji je pacijent dobio od izabranog lekara za prvi pregled. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka navedenog roka potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara iz doma zdravlja.