Kampanja skrininga aneurizmi abdominalne aorte

Klinika za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u saradnji sa Udruženjem kardiovaskularnih hirurga Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije će u periodu od 12.04. - 14.04.2023. godine u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije na platou iza Neurohirurške klinike sprovesti prvu kampanju skrininga aneurizmi abdominalne aorte, u mobilnom autobusu.

Ovaj pregled će se izvoditi kod osoba starijih od 50 godina koje se dobrovoljno prijave na pregled. Pregledi će se izvoditi u periodu od 8-14h, a svim pregledanim pacijentima će se pružiti informacija o načinu pregleda odnosno o daljoj prognozi shodno dobijenom nalazu.