Банка репродуктивних ћелија, ткива и ембриона на ГАК-у

На Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије недавно је почела са радом Банка репродуктивних ћелија, ткива и ембриона. Формирање Банке предвиђено је Законом о биомедицински потпомогнутом оплођењу (БМПО) (Сл. гласник РС 40/2017 и 113/2017) као битан вид унапређења лечења проблема инфертилитета.

Биомедицински потпомогнуто оплођење са донираним репродуктивним ћелијама и ембрионима предвиђено је у случајевима када у поступку није могуће користити сопствене репродуктивне ћелије супружника/партнера, било из разлога што нема изгледа да би на тај начин могло доћи до зачећа (нпр. азооспермија – потпуни недостатак сперматозоида у ејакулату код мушкараца, или недостатак јајних ћелија код жене), када су други претходни поступци БМПО били неуспешни, или у случајевима када би употреба сопствених репродуктивних ћелија довела до преношења тешких наследних болести на дете.

Законом је предвиђено да у изузетним случајевима право на поступке БМПО има и пунолетна и пословно способна жена која живи сама, и која је у таквом психосоцијалном стању да се очекује са ће бити способна да врши родитељску дужност.

Предлог за сваки појединачни поступак БМПО са донираним репродуктивним ћелијама даје лекар специјалиста гинекологије и акушерства, субспецијалиста фертилитета и стерилитета. О предлогу се изјашњава Стручна саветодавна комисија за употребу дарованих репродуктивних ћелија у поступку БМПО, коју чине лекар специјалиста гинекологије и акушерства, ембриолог, дипломирани психолог и дипломирани правник.

Поступцима БМПО са дарованим репродуктивним ћелијама претходи обавезно правно и психосоцијално саветовање за пар/жену који се подвргавају поступку БМПО са дарованим ћелијама или ембрионима. Саветовање укључује упознавање са правним последицама пристанка на поступак БМПО са донираним репродуктивним ћелијама и рађања детета зачетог поступком БМПО са донираним ћелијама/ембрионима, као и са могућим психичким последицама поступака БМПО са донираним ћелијама.

Тестирање парова у поступку са донираним репродуктивним ћелијама / ембрионима подразумева анализе и дијагностику предвиђене Упутством за спровођење лечења неполодности поступком БМПО, издатом од стране РФЗО 28.02.2019. године под бројем 450-1254-19.

Донирање репродуктивних ћелија је добровољно. Забрањено је свако нуђење и даривање репродуктивних ћелија или ембриона ради стицања имовинске или било какве друге користи, као и трговина или посредовање у трговини и нуђењу истих.

Избор, тестирање и процену даваоца врши Банка.

Давалац репродуктивних ћелија и ткива може бити пунолетан мушкарац до највише 40 година старости, и жена старости између 21 и 34 године, који испуњавају критеријуме предвиђене Законом и правилницима. Тестирање даваоца започиње разговором са здравственим радником, и попуњавањем упитника који се односи на податке о болестима, навикама и претходном лечењу, након чега следи физикални преглед, психолошка процена и тестирање спермограма код мушкараца и оваријалне резерве код жена.

Уколико су испуњени сви горе наведени критеријуми, приступа се додатном лабораторијском тестирању, које обухвата биохемијске анализе, тестирање на вирусне и бактеријске болести, и искључивање одређених наследних обољења.  

Резултати процене и тестирања даваоца репродуктивних ћелија и ембриона архивирају се и чувају у писаној форми у Банци, уз загарантовано чување података о личности, како је предвиђено Законом о заштити података о личности. Сви налази који одступају од нормалног саопштавају се даваоцу.

У случају даривања ембриона, горепоменуто тестирање врши се код оба супружника / ванбрачна партнера.

Потенцијални донор који испуњава све наведене критеријуме упознаје се са правним последицама даривања репродуктивних ћелија, односно ембриона, након чега потписује изјаву о писменим пристанку даривања репродуктивних ћелија, односно ембриона.

Донору репродуктивних ћелија, односно донорима ембриона је загарантована је анонимност. Увид у медицинске податке о даваоцу може имати доктор медицине примаоца репродуктивних ћелија и ткива и ембриона. Додатно, податке о даваоцу – искључиво податке од медицинског значаја, из Државног регистра, од Управе за биомедицину, може тражити дете зачето поступком БМПО репродуктивним ћелијама са навршених 15 година старости уколико су медицински подаци од значаја за њега самог, његовог будућег супружника или ванбрачног партнера или за њихово потомство. Исте податке од медицинског значаја за дете зачето поступком БМПО репродуктивним ћелијама може тражити од Управе и здравствени радник који лечи дете.

Све додатне информације могу се добити телефонски, позивањем броја Клинике за гинекологију и акушерство  011 3615607 од 10-12 часова радним данима, путем маила Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , или на званичној презентацији Министарства здравља https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333321/pravilnici.php