Ебеба

Драги родитељи,

Задовољство нам је што са вама делимо најрадосније тренутке вашег породичног живота.

Захваљујући процесима дигитализације државне управе и увођења електронских административних услуга, родитељима беба рођених на Клиници за гинекологију и акушерство КЦС омогућено је остваривање низа права електронским путем, поједностављеном процедуром и уз уштеду много времена које је у првим данима и недељама живота деце сувише драгоцено да би се трошило на чекање на шалтерима различитих установа и попуњавање истих података у различите формуларе. Матичар Клинике је ту за Вас радним данимa, а по потреби и у данима викенда.

Поносни смо што на Клиници путем сервиса еБебе можете извршити:

 1. пријаву новорођенчета код матичара – током ове процедуре родитељи споразумно бирају лично име детета, презиме које ће дете носити и пријављује се отац детета;
 2. пријаву пребивалишта бебе;
 3. пријаву здравственог осигурања како би по изласку са Клинике родитељи могли за своје новорођенче да корсте сва права на здравствену заштиту, без додатних брига о административном постпуку;
 4. пријаву за родитељски додатак.

Да би се користиле услуге из сервиса еБебе, потребно је да родитељи детета:

 1. имају важећа идентификациона документа,
 2. да потпишу изјаву о сагласности за коришћење података,
 3. да су оба родитеља присутна приликом потписиваља образаца (уколико су у браку) или да постоји доказ о признавању очинства пред надлежним органом (матичар, орган старатељства, јавни бележник или суд) уколико нису у браку.

Како би се искористиле све погодности сервиса еБебе уз утрошак што мање времена, потребно је да се родитељи претходно договоре о:

 1. личном имену детета
 2. презимену детета (дете може да носи презиме или оца или мајке или презимена оба родитеља; уколико родитељи имају више заједничке деце, детету се одређује презиме које је већ додељеној претходној заједничкој деци)
 3. адреси становања на које ће дете бити пријављено
 4. преко ког родитеља ће дете остварити здравствено осигурање.

Након изласка из болнице родитељи ће од Портала еУправа добијати обавештења о статусу предмета у одговарајућој институцији путем електронске поште или СМС поруком. Након завршених процедура родитељи могу на кућну адресу да добију: Извод из Матичне књиге рођених, Уверење о држављанству и Картицу здравственог осигурања за дете.

УПРАВА КЛИНИКЕ